Tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteri

Tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteri on Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämä julkinen rekisteri, johon merkitään tiedot tuomareiden, tuomioistuinten asiantuntijajäsenten ja käräjäoikeuden lautamiesten sidonnaisuuksista sekä tuomareille ja esittelijöille myönnetyistä sivutoimiluvista ja sivutoimista saaduista tuloista.

Hakuohje

Hakuehtona toimii haettavan henkilön suku- ja etunimi täydellisenä. Voit kirjoittaa sukunimen myös ilman etuliitettä (esimerkiksi von). Hakuun on kirjoitettava ainakin yksi etunimi, mutta sen ei tarvitse olla ensimmäinen etunimi. Hakusanoissa ei voi käyttää niin kutsuttuja jokerimerkkejä (esimerkiksi *). Jos nimessä on erikoismerkkejä, esimerkiksi heittomerkkejä (´`), tai aksenttimerkkejä (^), voit kirjoittaa nimet kokonaan ilman niitä. Jos kuitenkin käytät erikoismerkkejä, nimet on kirjoitettava täsmälleen oikein, tai hakujärjestelmä ei tunnista nimiä.

Hakutulos

Henkilön nimi- ja virkatiedot löytyvät rekisteristä, mikäli hän on tallettanut ko. tiedot rekisteriin. Mikäli hänellä on sidonnaisuuksia ja/tai sivutoimia, näkyvät ne nimi- ja virkatietojen alla. Salassa pidettävät tiedot, esimerkiksi taloudelliset sidonnaisuudet eivät ole julkista tietoa, eivätkä ne näy julkisen hakusovelluksen tuloksissa. Sivutoimiluvista saadut palkkiot on ilmoitettava, mikäli ne ylittävät 10 000 euroa vuodessa, jolloin ne näkyvät myös julkisessa hakusovelluksessa. Jos sidonnaisuuksia tai sivutoimia ei ole, haku antaa sidonnaisuuksien ja sivutoimien kohdalle tiedon ”Ei ole”.