Asiointipalvelu kantajalle (velkojalle)

Riidattomien velkomusasioiden palvelua on päivitetty 1.9.2019 voimaan tulleen lain myötä. Lue lakimuutoksista tarkemmin tästä.

Riidattomien velkasaatavien ja muiden summaaristen riita-asioiden palvelun kautta kantaja (usein velkoja) voi toimittaa haastehakemuksensa käräjäoikeuden käsiteltäväksi, seurata haastehakemuksensa käsittelyä käräjäoikeudessa, hakea ratkaisunsa palvelun kautta ja siirtää sen lopulta ulosottoon.

Palvelun kautta voidaan tehdä hakemuksia, joissa on 1 kantaja (velkoja) ja 1 tai useampi vastaaja (velallinen).

Hakemuksesta lähetetään lasku, kun käräjäoikeus on ratkaissut asian.

Kantaja ei voi tehdä hakemusta käräjäoikeuteen, jos hänelle on jo annettu aiemmin asiasta riita- tai rikospuolen tuomio. Ulosottoon siirto onnistuu siis vain asiointipalvelun kautta haetuilla ja käräjäoikeuden ratkaisemilla asioilla.

 Palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista.
- Yritykset ja yhteisöt tunnistautuvat oikeushallinnon yhteisötunnistautumisen kautta. Yrityksen
 tai yhteisön pääkäyttäjä luo ensin yhteisön Yhteisötunnistuspalveluun ja sille käyttäjät.
- Yksityishenkilöt tunnistautuvat pankkitunnistautumisen kautta (VETUMA).
 

Hakemusten kirjaamiseen liittyvissä ongelmissa pyydämme ottamaan yhteyttä käräjäoikeuteen. Riidattomia velkomusasioita ja muita summaarisia riitä-asioita käsitellään yhdeksässä käräjäoikeudessa, joita ovat Ahvenanmaan, Helsingin, Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson, Lapin, Oulun, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeudet. Näiden käräjäoikeuksien summaaristen riita-asioiden tuomiopiirien kuntatiedot löydät tästä.