Asiointipalvelu kantajalle (velkojalle)

 Riidattomien velkomusasioiden sähköinen palvelu löytyy uudesta osoitteesta: https://asiointi2.oikeus.fi/karajaoikeus-haastehakemus
HUOM! Yhteisötunnistuksen käyttö päättyy joulukuun 2020 alussa ja se korvataan Suomi.fi-palvelulla. Samassa yhteydessä riidattomien velkomusasioiden palvelu siirtyy uuteen asiointiportaaliin (asiointi2.oikeus.fi).

Suomi.fi-palvelussa valtuuttamiseen tarvittava valtuus on ”Haastehakemuksen ja ulosottohakemuksen tekeminen”. Suosittelemme antamaan tämän valtuuden valmiiksi yrityksessänne niille, joilla ei ole automaattisesti Suomi.fi-palvelussa oikeutta toimia yrityksen puolesta. Haastehakemusten teko asiamiehenä onnistuu palvelussa edelleen ilman kantajalta saatua sähköistä valtakirjaa/valtuutta.

Valtionhallinnon organisaatioita pyydetään lisäämään valtuudelle tarkenne (aliorganisaation tunniste) ja ilmoittamaan se osoitteeseen sahkas.om(at)om.fi. Tarkenteen muoto on organisaation itsensä päätettävissä. Ilmoittakaa samalla y-tunnuksenne ja oman viraston/organisaation nimi. Tarkenteen avulla samaa y-tunnusta käyttävät organisaatiot voidaan yksilöidä. Tunnistautuminen palveluun edellyttää, että valtuudella on aina kyseinen tarkenne.

Lisätietoa Suomi.fi-palvelun valtuuksista: https://www.suomi.fi/valtuudet
Lisätietoa tunnistautumisesta Suomi.fi-palveluun: https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-tunnistuksesta

Riidattomien velkasaatavien ja muiden summaaristen riita-asioiden palvelun kautta kantaja (usein velkoja) voi toimittaa haastehakemuksensa käräjäoikeuden käsiteltäväksi, seurata haastehakemuksensa käsittelyä käräjäoikeudessa, hakea ratkaisunsa palvelun kautta ja siirtää sen lopulta ulosottoon.

Palvelun kautta voidaan tehdä hakemuksia, joissa on 1 kantaja (velkoja) ja 1 tai useampi vastaaja (velallinen).

Hakemuksesta lähetetään lasku, kun käräjäoikeus on ratkaissut asian.

Kantaja ei voi tehdä hakemusta käräjäoikeuteen, jos hänelle on jo annettu aiemmin asiasta riita- tai rikospuolen tuomio. Ulosottoon siirto onnistuu siis vain asiointipalvelun kautta haetuilla ja käräjäoikeuden ratkaisemilla asioilla.

 Palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista.
- Yritykset ja yhteisöt tunnistautuvat oikeushallinnon yhteisötunnistautumisen kautta. Yrityksen
 tai yhteisön pääkäyttäjä luo ensin yhteisön Yhteisötunnistuspalveluun ja sille käyttäjät.
- Yksityishenkilöt tunnistautuvat pankkitunnistautumisen kautta (Suomi.fi).
 

Hakemusten kirjaamiseen liittyvissä ongelmissa pyydämme ottamaan yhteyttä käräjäoikeuteen. Riidattomia velkomusasioita ja muita summaarisia riitä-asioita käsitellään yhdeksässä käräjäoikeudessa, joita ovat Ahvenanmaan, Helsingin, Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson, Lapin, Oulun, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeudet. Näiden käräjäoikeuksien summaaristen riita-asioiden tuomiopiirien kuntatiedot löydät tästä.