Tietoa evästeistä

Evästeiden käyttö sivustolla

Sivustolla käytetään sivuston teknisen toteutuksen kannalta välttämättömiä evästeitä, jotka asetetaan aina riippumatta selaimen evästeasetuksista. Näitä evästeitä käytetään ainoastaan sivuston toiminnan kannalta välttämättömiin toimiin.

Sivusto asettaa käyttäjän selaimeen seuraavia evästeitä:

 • lbsession: Käytetään tekniseen kuormanjakoon usean eri palvelimen välillä. Säilytysaika selaimen istunnon ajan.
 • jsessionid: Käytetään palvelukohtaisen istuntotunnisteen seuraamiseen ja suomi.fi -tunnistautuneen käyttäjän täsmäyttämiseen palvelimella oleviin käyttäjän tietoihin. Säilytysaika selaimen istunnon ajan.
 • lfr_session_state: Käytetään käyttäjän istunnon aikaleiman tallentamiseen ja istunnon umpeutumisesta varoittamiseen käyttäjän selaimen toimesta.

Selaimen istunnon pituus riippuu kävijän käyttämän verkkoselaimen toiminnasta. Istuntokohtaiset evästeet poistetaan selaimen välilehden tai ikkunan sulkemisen yhteydessä.

Kolmansilla osapuolilla ei ole mahdollisuutta hyödyntää sivuston teknisen toteutuksen kannalta välttämättömiä evästeitä.

Sivuston keräämät lokitiedot

Viranomaisen on huolehdittava, että sen tietojärjestelmien käytöstä ja niistä tehtävistä tietojen luovutuksista kerätään tarpeelliset lokitiedot, jos tietojärjestelmän käyttö edellyttää tunnistautumista tai muuta kirjautumista.

Tekniset lokitiedot

Sivuston käytöstä kerätään teknisiä lokitietoja, joita tarvitaan verkkopalvelun tuottamiseen ja tietoturvallisuudesta huolehtimiseen. Tarkoitusta varten käytöstä kerätään seuraavat tiedot:

 • aikaleima
 • tekniset virheilmoitukset
 • muut tekniset tilailmoitukset
 • teknisen käyttöympäristön tiedot.

Palvelun käytöstä kerättävät tekniset lokitiedot sisältävät henkilötietoja palvelun käyttäjästä. Teknisiä lokitietoja säilytetään kuusi kuukautta. Teknisiä lokitietoja käsitellään tietojärjestelmissä olevien teknisten virheiden selvittämistä varten.

Teknisiä lokitietoja käsittelevät vain Oikeusrekisterikeskuksen teknisen alustan toimittajat (Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori, Tieto Oyj ja CGI Oyj), joiden kanssa on voimassa olevat sopimukset tietosuojasta ja salassapidosta.

Asiointipalvelujen käytön ja luovutuksen seurantaa sekä laillisuuden valvontaa varten kerättävät lokitiedot

Sivuston kirjautumista edellyttävästä käytöstä kerätään lisäksi nk. audit-lokitietoja, joita käsitellään verkkopalvelun käytön ja luovutuksen seurantaa sekä laillisuuden valvontaa varten.

Mainittuja tarkoituksia varten kerätään seuraavat tiedot:

 • aikaleima
 • tietoliikenneosoite
 • henkilötunnus
 • suoritettu toiminto
 • tieto toiminnon onnistumisesta tai epäonnistumisesta
 • yksilöllinen istunnon tunniste
 • tekniset käyttöympäristön tiedot

Käytön ja luovutuksen sekä laillisuuden valvontaa varten kerättyjä lokitietoja säilytetään viisi vuotta.