Ohjeet ja tarkemmat tiedot

HUOM! Suoraan ulosottokelpoisten, julkisoikeudellisten saatavien ulosottohakemusten tekeminen siirtyy joulukuun 2020 alussa ulosoton sähköiseen asiointiin osoitteeseen https://asiointi2.oikeus.fi/ulosotto. Samassa yhteydessä yhteisötunnistautuminen poistuu käytöstä ulosoton palveluissa. Jatkossa tunnistautumistapana on Suomi.fi-tunnistus. Suoraan ulosottokelpoisten asioiden ulosoton hakemiseen tarvittava Suomi.fi -valtuus on ”Suoraan ulosottokelpoisten saatavien ulosoton hakeminen”. Suosittelemme antamaan tämän valtuuden valmiiksi yrityksessänne niille, joilla ei ole automaattisesti Suomi.fi-palvelussa oikeutta toimia yrityksen puolesta.

Hakija

Sähköiseen asiointipalveluun tulee kirjautua sen henkilön, joka ulosottoa hakee ja joka on ulosottoperusteeseen merkitty kantaja.

Jos sinulla ei ole ulosottoperustetta ja saatava on riidaton, tee ensin käräjäoikeuden sähköisessä asiointipalvelussa haastehakemus:

Velallinen

Todistukset

Kirjautuminen