Todistus ulosottorekisteristä

Todistuksen tilaaminen

Voit tilata nimeämästäsi henkilöstä todistuksen ulosottorekisteristä. Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai Katso-tunnisteella. Todistuksen tilaaminen internet-palvelun kautta edellyttää, että tiedossasi on henkilötunnus pyynnön kohteen ollessa luonnollinen henkilö tai y-tunnus pyynnön kohteen ollessa juridinen henkilö. Jollei tiedossasi ole henkilötunnusta tai y-tunnusta, voit pyytää todistuksen lähimmästä ulosottovirastosta.

Todistus ulosottorekisteristä maksaa 6,00 €. Maksaminen tapahtuu verkkopankin kautta. Todistuksen avaamiseen tarvitset Adobe Reader-ohjelman.

Mikä on todistus ulosottorekisteristä?

Jokaisella on lain mukaan (ulosottokaari 1 luku 31 §) oikeus saada ulosottoviranomaiselta nimeämästään henkilöstä todistus ulosottorekisteristä.
Todistukseen merkitään pyynnön esittämispäivää edeltäneiden kahden vuoden ajalta seuraavat tiedot:
1) hakijan ja vastaajan nimi sekä vastaajan syntymäaika ja kotikunta;
2) ulosottoasia, sen vireilläoloaika ja passiivisaatavaksi rekisteröinti;
3) hakijan saatavan määrä ja hakijalle tilitetty määrä;
4) estetodistuksen laatu ja päivämäärä.
Jos henkilöstä ei löydy ulosottorekisterimerkintöjä, myös siitä annetaan todistus.

Ulosoton tietojärjestelmään rekisteröidyllä on oikeus saada tieto, kenelle on annettu häntä koskeva todistus ulosottorekisteristä viimeisten kuuden kuukauden aikana. Tästä syystä todistuksen pyytäjän nimi ja asuin- tai kotipaikka talletetaan ulosoton tietojärjestelmään.

Aiemmat todistukset

Voit katsella aiemmin tilaamiasi todistuksia 30 päivän ajan tilauspäivästä lukien.