Ohjeet

Velallisen ulosottoasiat

Voit tilata Velallisen ulosottoasiat -tulosteen. Tuloste sisältää luettelon velallisen ulosottoasioista, maksuista ja velalliseen kohdistuneista toimenpiteistä neljän vuoden ajalta. Ulosottoasiat on jaettu kahteen osioon. Ensin on lueteltu tällä hetkellä ulosotossa vireillä olevat asiat. Toiseksi on lueteltu ulosottoasiat, joiden vireilläolo on päättynyt. Sama velka saattaa esiintyä luettelossa useamman kerran, jos sen perintä on aiemmin päättynyt ulosotossa esteeseen.
 


Vapaakuukausihakemus

Voit tehdä palkan ulosmittauksen vapaakuukausihakemuksen asiointipalvelun kautta. Hakemuksesi mahdollisine liitteineen välitetään vastaavalle kihlakunnanulosottomiehelle. Saat päätöksen postitse, kun hakemuksesi on käsitelty. Huomioithan, että vapaakuukausia voidaan myöntää aikaisintaan sen jälkeen, kun palkan ulosmittaus on kestänyt yhtäjaksoisesti tai lähes yhtäjaksoisesti vuoden ajan. Vapaakuukausia voidaan ilman hakijan suostumusta myöntää 1-3 vuodessa. Samalla perusteella ei voida antaa sekä vapaakuukausia että rajoittaa ulosmittauksen määrää.
 

Hakemus palkan ulosmittauksen määrän rajoittamiseksi

Voit tehdä hakemuksen palkan ulosmittauksen määrän rajoittamiseksi asiointipalvelun kautta. Palkan ulosmittauksen määrää voidaan rajoittaa, jos maksukykysi on olennaisesti heikentynyt. Hakemuksesi mahdollisine liitteineen välitetään vastaavalle kihlakunnanulosottomiehelle. Saat päätöksen postitse, kun hakemuksesi on käsitelty. Samalla perusteella ei voida sekä rajoittaa ulosmittauksen määrää että antaa vapaakuukausia.