Tervetuloa oikeushallinnon sähköiseen asiointipalveluun!

Mitä palveluissa voi tehdä?

 Oi
keusapu

 • tehdä oikeusapuhakemuksia
 • hakea puolustajan määräyksiä
 • hakea asianomistajan avustajan määräyksiä
 • avustaja voi pyytää oikeusaputoimiston vahvistusta taloudelliseen selvitykseen, jonka tuomioistuin tarvitsee kun vahvistetaan vastaajan takaisinmaksuvelvollisuus puolustajalle maksettujen korvausten osalta
 • avustaja voi esittää palkkio- ja kuluvaatimukset valtion varoista
 • tulkkien ja kääntäjien palkkiot
 • tarkistaa oikeusapulaskurilla, oletko oikeutettu oikeusapuun

 Käräjäoikeus  

 • tehdä haastehakemuksia riidattomissa velkomusasioissa (Käräjäoikeus lähettää kantajalle laskun ratkaistuaan asian.) 

  Ulosotto
 • tehdä ulosottohakemuksia
 • laskea palkasta pidätettävän rahamäärän maksukieltolaskurilla
 • tilata nimeämästäsi henkilöstä todistuksen ulosottorekisteristä


  Oikeusaputoimistot maksavat tulkkien ja kääntäjien palkkiot 5.6.2013 lähtien sähköisesti.

  Sähköinen maksatus edellyttää, että tietosi ovat oikeusavun maksunsaajarekisterissä. Rekisteriin voit ilmoittautua seuraavassa osoitteessa: oikeudenkayntikustannukset.hml(at)palkeet.fi, klo 10.00-14.00 puh. 02 955 62990.

  Ilmoitettavia tietoja rekisteriin ovat elinkeinoharjoittajan nimi, y-tunnus (yritys), tilinumero, osoitetiedot, tulkin/kääntäjän nimi ja henkilötunnus.

  Kun maksunsaajan tiedot ovat rekisterissä, niin voitte tehdä sähköisen laskuerittelyn oikeusaputoimistoon ja tuomioistuimeen sähköisen asioinnin kautta osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi. Palveluun kirjaudutaan Oikeusapu–välilehden kautta.

  Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai oikeushallinnon yhteisötunnuksilla. Verkkopankkitunnistus vaatii, että henkilötunnus on maksunsaajarekisterissä. Yhteisötunnuksen voit aktivoida osoitteessa https://yhteisotunnistus.oikeus.fi/. Ilmoita rekisteröitymisen jälkeen käyttäjätunnuksesi maksunsaajarekisteriin.

Oikeusavustajien on haettava palkkiot ja kulukorvaukset sähköisesti

Kaikkien oikeudenkäyntiavustajien on käytettävä oikeushallinnon sähköistä asiointipalvelua hakiessaan valtion varoista maksettavia palkkioita ja kulukorvauksia. Oikeusavun palkkio- ja korvausvaatimukset on voinut esittää tähän asti myös paperilla.

1.8.2012 lukien palkkio- ja kuluvaatimukset valtion varoista esitetään tämän asiointipalvelun kautta, mikäli

 • oikeusapupäätös on tehty oikeusaputoimistossa 1.3.2010 jälkeen tai
 • julkisen puolustajan tai asianomistajan oikeudenkäyntiavustajan määräys on annettu tai oikeusavusta päätetty tuomioistuimessa 1.8.2012 jälkeen.

Palveluun kirjautuminen

Yrityksen ja yhteisön puolesta toimivat kirjautuvat palveluihin käyttäen yhteisötunnistuspalvelua.

Yksityishenkilöt kirjautuvat palveluihin henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla (Vetuma). 

Palveluun pääset kirjautumaan sivun ylälaidassa olevien välilehtien kautta (Oikeusapu, Käräjäoikeus ja Ulosotto).


Tarkemmat käyttöohjeet ja tutustuminen palveluihin (video-ohjeet):

Tuetut Internet-selaimet

Palvelua suositellaan käytettävän seuraavilla selaimilla:

 • Microsoft Internet Explorer 7 tai uudempi
 • Firefox 2 tai uudempi