Oikeusavun koelaskelma

Koelaskelman avulla voit arvioida, voidaanko oikeusapua myöntää antamillasi tiedoilla. Koelaskelman lopputulos on vain suuntaa-antava, koska tietoja ei syötetä samalla tarkkuudella kuin hakemuksen yhteydessä tehtävään käyttövaralaskelmaan.

Perhetiedot
Tulot, menot, varallisuus ja velat
€/kk
€/kk
Laskelman tulos

Koelaskelman tulos on antamiesi tietojen perusteella tehty arvio.

0,00€/kk
0,00 %
0,00€
0,00€