Oikeusapulaskurilla voit laskea, oletko oikeutettu oikeusapuun. Käyttövarojen perusteella määräytyy, saako hakija oikeusapua ilmaiseksi vai osakorvausta vastaan.

Perhetiedot
•  Perhesuhde

Tulot, menot, varallisuus ja velat
•  Nettotulot: Nettotuloilla tarkoitetaan yhteenlaskettuja tuloja verojen ym. lakisääteisten vähennysten jälkeen. Tuloina otetaan huomioon palkka- ja eläketulojen sekä päivärahojen lisäksi muun muassa lapsilisät, elatusavut ja pääomatulot.

Rikosasian vastaajan ei tarvitse ilmoittaa puolison tuloja (avioliitto, avoliitto tai rekisteröity parisuhde).

•  Menot. Nettotuloista vähennetään asumismenot (ei lainanlyhennys), päivähoitomaksut, elatusmaksut, ulosottosuoritukset ja velkajärjestelyn maksuohjelman mukaiset suoritukset.

•  Varallisuus: Varallisuus lasketaan sen käyvästä arvosta vähentämällä siihen kohdistuvat velat. Perheen vakinaista asuntoa, tavanomaista vapaa-ajan asuntoa ja autoa ei katsota varallisuudeksi, jos niiden arvo on kohtuullisessa suhteessa perheen kokoon ja tarpeeseen.

•  Velat: Varallisuuteen kohdistuvat velat 

Laskelman tulos
•  Laske painikkeella saat koelaskelman tuloksen.