Ohjeet ja tarkemmat tiedot

Hakija

Sähköiseen asiointipalveluun tulee kirjautua sen henkilön, joka ulosottoa hakee ja joka on ulosottoperusteeseen merkitty kantaja.

Jos sinulla ei ole ulosottoperustetta ja saatava on riidaton, tee ensin käräjäoikeuden sähköisessä asiointipalvelussa haastehakemus:

Velallinen

Todistukset

Kirjautuminen