Ulosottohakemuksen tekeminen

HUOM! Suoraan ulosottokelpoisten, julkisoikeudellisten saatavien ulosottohakemusten tekeminen siirtyy joulukuun 2020 alussa ulosoton sähköiseen asiointiin osoitteeseen https://asiointi2.oikeus.fi/ulosotto. Samassa yhteydessä yhteisötunnistautuminen poistuu käytöstä ulosoton palveluissa. Jatkossa tunnistautumistapana on Suomi.fi-tunnistus. Suoraan ulosottokelpoisten asioiden ulosoton hakemiseen tarvittava Suomi.fi -valtuus on ”Suoraan ulosottokelpoisten saatavien ulosoton hakeminen”. Suosittelemme antamaan tämän valtuuden valmiiksi yrityksessänne niille, joilla ei ole automaattisesti Suomi.fi-palvelussa oikeutta toimia yrityksen puolesta.


Yksityisoikeudellinen ulosottohakemus

Sähköiseen asiointipalveluun tulee kirjautua sen henkilön, joka ulosottoa hakee ja joka on ulosottoperusteeseen merkitty kantaja.

Voit tehdä yksityisoikeudellisten saatavien ulosottohakemuksia, jotka perustuvat tuomioistuimen antamaan päätökseen tai tuomioon tai muuhun ulosottoperusteeseen. Yksityisoikeudellisia saatavia ovat muun muassa velkasuhteeseen perustuvat saatavat ja vuokrasaatavat.

Jos sinulla ei ole ulosottoperustetta ja saatava on riidaton, tee ensin käräjäoikeuden sähköisessä asiointipalvelussa haastehakemus: ohjeet haastehakemuksen tekemiseen. Kun olet saanut tiedon asian ratkaisusta, voit siirtyä käräjäoikeuden sähköisestä asiointipalvelusta suoraan ulosoton sähköiseen asiointipalveluun tekemään ulosottohakemusta.

Jos ulosottoperusteena on jokin muu kuin sähköisesti annettu käräjäoikeuden tuomio, voit tehdä ulosottohakemuksen suoraan ulosoton sähköisessä asiointipalvelussa. Ulosoton hakemisessa ei voi tällöin käyttää asiamiestä.
 

Julkisoikeudellinen ulosottohakemus

Voit tehdä suoraan ulosottokelpoisten, julkisoikeudellisten saatavien ulosottohakemuksia. Tällaisia saatavia on muun muassa kunnilla ja muilla julkisyhteisöillä. Suoraan ulosottokelpoisten saatavien ulosottohakemukset tehdään suoraan ulosoton sähköisen asiointipalvelun kautta. 

Suoraan ulosottokelpoisten saatavien hakijan on rekisteröidyttävä web-hakijaksi. Hakijan tulee täyttää Web-hakijan tiedot -lomake ja lähettää se sähköpostilla osoitteeseen vvv(at)oikeus.fi. Yhteisön pääkäyttäjä saa sähköpostiinsa vahvistuksen, kun ulosottohakemusten lähettäminen sähköisen asiointipalvelun kautta voidaan aloittaa.

Ulosoton hakemisesta säädetään ulosottokaaressa ja laissa verojen ja maksujen täytäntöönpanosta. Hakemukseen liittyvissä ongelmissa voit ottaa yhteyttä paikalliseen ulosottovirastoon.

Ulosottovirastojen yhteystiedot 

Kantaja (Velkoja)

Yritykset tunnistautuvat palveluun yhteisötunnistautumisen kautta. Yritys pitää tällöin olla rekisteröitynä Yhteisötunnistuspalveluun. Suomi.fi-tunnistautuminen on pääasiassa yksityishenkilöiden käyttöön.

Hakemukset